Garantiebeleid

Klantenservice

Heb je een vraag?

Volgende paragraaf maakt onderdeel uit van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“contract”)

11. GARANTIES

Wettelijke garantie. De Producten zijn onderworpen aan de wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken overeenkomstig artikel 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. 

Controle. U verbindt zich ertoe om de Producten bij levering onmiddellijk te onderzoeken en te controleren of de kwaliteit en de kwantiteit daarvan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Het gebruik, verbruik of de conversie van de Producten impliceert Uw onherroepelijke aanvaarding van desbetreffende Producten.

Gebreken – Klachten. Indien het Product een gebrek vertoont, dient u binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek Ons hiervan op de hoogte te brengen via customerorderservice@paintdeals.com. Een klacht is slechts ontvankelijk indien (i) u de klacht binnen de hierboven vermelde termijn neerlegt, (ii) u de Producten niet gebruikt of verbruikt heeft en steeds correct bewaard heeft en (iii) de Producten kunnen onderzocht worden door Ons. U dient de niet-conforme Producten per post naar volgend adres te sturen: PaintDeals.com Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen.

Indien na onderzoek de klacht ongeldig blijkt te zijn, zullen de kosten van het onderzoek door Ons op u verhaald worden. Indien de klacht geldig blijkt te zijn, kan u beroep doen op de remedies vermeld in artikel 10.

De waardering van www.paintdeals.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 22 reviews.