Retour- en Restitutie Beleid

Klantenservice

Heb je een vraag?

Volgende paragraphen maken onderdeel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden (“contract”)

9. HERROEPINGSRECHT

9.1. Houd er rekening mee dat als u geen consument bent zoals gedefinieerd in de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, u geen gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in artikel 9 van deze Overeenkomst.

9.2. Tijdsperiode: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij (anders dan de vervoerder) (i) de gekochte Producten ontvangt, of (ii) het laatste Product of onderdeel ontvangt, indien de Bestelling op meerdere Producten of onderdelen betrekking heeft die afzonderlijk geleverd worden. Indien u meerdere derde partijen heeft aangewezen, kan u uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de laatste partij het (laatste) Product of onderdeel ontvangt. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.3. Hoe uw recht uitoefenen: U kunt dit recht uitoefenen door Ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om u geheel of gedeeltelijk uit de Overeenkomst terug te trekken. Hiervoor kunt u ofwel:

  1. Gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat u kan terugvinden op de laatste pagina van deze Overeenkomst; ofwel
  2. een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin u verklaart de Overeenkomst te herroepen; ofwel
  3. Ons via customerorderservice@paintdeails.com ondubbelzinnige verklaring sturen waarin u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om  de Overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen Wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

9.4. Kosten voor het retourneren van Producten: Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, draagt u de kosten voor het retourneren van de Producten per post volgens de prijs die is vastgesteld door de postdienst die u beslist te gebruiken. Problemen met de verzending, bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van u als verzender. Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs

9.5. Procedure om Producten te retourneren: De Producten waarvoor u uw herroepingsrecht uitoefent, worden per post teruggestuurd naar het volgende adres: PaintDeals.com Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen. U dient de Producten te retourneren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u Ons in kennis hebt gesteld van uw besluit om uw herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met het bovenstaande artikel 9.3. Verpak de retourartikelen indien nodig in een omdoos om transportbeschadiging tegen te gaan. Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de originele verpakking van het artikel.

9.6. Controle van de Producten: Wanneer Wij een geretourneerd Product ontvangen, controleren Wij het (de) Product(en). U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering indien de waarde van het (de) geretourneerde Product(en) daalt als gevolg van de hantering van het (de) Product(en), behalve wanneer dit nodig was om de aard, kenmerken en werking van het (de) Product(en) vast te stellen.

9.7. Terugbetaling van betalingen: Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, betalen Wij alle van u ontvangen betalingen voor het Product terug, inclusief, indien van toepassing, de verzendkosten. Als u echter tijdens het bestelproces gekozen heeft voor een dringende levering van het Product, zullen Wij u de verzendkosten terugbetalen voor het goedkoopste type van levering dat door Ons wordt aangeboden. Wij zullen dezelfde betaalwijze gebruiken als u bij de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders verzoekt. In ieder geval zult u geen kosten moeten betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Deze terugbetaling vindt plaats uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop u Ons in kennis hebt gesteld van uw besluit om uw herroepingsrecht uit te oefenen. We behouden ons echter het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat Wij de Producten terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Producten naar Ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

9.8 Uitzonderingen op herroepingsrecht

  • Het is niet mogelijk om op maat, of op kleur gemaakte producten te retourneren
De waardering van www.paintdeals.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 22 reviews.